Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Pénztárnokok II.

2013.09.15

 

 

MOSZKVA  1985

 

         Vilen Szamueljovics Kogan  nyugalmazott tábornok  jól szabott  öltönyben az elnöki   titkárság felé ment a  KGB központjában a hírhedt  Ljubljanka folyosóján .

Jól ismerte az épületet hiszen egész életében a cégnél dolgozott . Az épület sem sokat változott igaz a folyosókról  eltűntek az őrök  meg a kis asztaloknál ülő folyosó ügyeletesek de a rideg falak maradtak ,és a léptek ugyanúgy visszhangoztak mint 40 évvel ezelőtt.

A csönd is hasonló volt ,ez is jellemző volt a Ljubljankára  a csönd mintha senki nem lenne az épületben .Itt nem találkozol a folyosón beszélgető emberekkel , itt mindenki siet az emberek merev arccal mennek el egymás mellett és csak a feljebb valóknak köszönnek.

A titkárságon  már két  ember várakozott. Üdvözlöm Vilen Szamueljovics   lépett felé az egyik  Kogan nézte a kezét kinyújtó  embert lassan ismerte fel  Szokolov  kérdezte ?  Igen jól emlékszel Szokolov  Ivan Grigorjevics !

Hát ez hihetetlen ezer  éve nem láttalak ,hogy kerülsz ide ? Ezt én is kérdezhetném ,de szerintem rövidesen megtudjuk .

A másik  várakozó  figyelmesen figyelte őket ,de nem szólt semmit.

 Az iroda ajtaja kinyílt és Krjukov  a KGB első számú vezetője  behívta őket.

A kisebb tárgyaló asztalhoz ültette le őket  körülnézett elvtársak szólt ismerjék meg egymást  Vilen Szamueljovics Kogan nyugalmazott altábornagy utolsó munkahelye az egyes ügyosztály Ivan Grigorjevics   Szokolov nyugalmazott altábornagy  utolsó munkahelye a hármas ügyosztály  Szergej Ivanovics  Medvegyev  a  Központi Bizottság Politikai osztályvezetője a KGB ezredese . Ha jól tudom maguk ismerik egymást nézett Koganra és Szokolovra  és nem is akármilyen helyen találkoztak ?

Így van tábornok elvtárs válaszoltak szinte egyszerre!

Elvtársak amiről  itt ma szó lesz  olyan ügy ami semmilyen hangsúlyozom semmilyen körülmények között nem kerülhet nyilvánosságra.

 Hosszas előkészítés és megfontolás után választottam ki magukat  erre a megbeszélésre és a feladatra amit remélem elfogadnak.

Mindannyian az életünket töltöttük a Párt a Hivatal szolgálatában és hiszem ,hogy ezt  hittel meggyőződéssel tettük !

Amit most mondanom kell számomra is fájdalmas .

Elvtársak a Szovjetunió veszélyben  van !

Megkérem Medvegyev elvtársat ismertesse a  helyzetet !

Medvegyev körülnézett majd  elkezdte :

Elvtársak 15 éve  belülről figyelem a párt tevékenységét , Leonyid Iljics alatt indult meg az a folyamat ami aggodalomra adott okot . Nem a felbukkanó új   ideológiák jelentették a tényleges veszélyt  ezeket mindig kordában tudtuk tartani .

 A veszély a hadseregben és néhány tagköztársaságokba jelentkezett.

A hadsereg vezetői évek óta félrevezették az első titkárt és a Központi Bizottságot a hadseregen belüli  állapotokról .

 Jelentéseikben hamis túlbecsült adatokat közöltek az erőről felkészültségről.  Csillagászati összegeket költöttünk fejlesztésre ,ugyanakkor a katonai hírszerzés félrevezető adatokat közölt az ellenség technikai fejlődéséről .

Mára teljesen nyilvánvaló hogy a Szovjet Hadsereg legalább 20 évvel van elmaradva a NATO technológiai szintjétől , ezt  csak a  tábornokaink nem hajlandóak elismerni.

Medvegyev  körülnézett de az arcok semmit nem mutattak ,így folytatta:

 A  tábornokok  a pártvezetést félrevezetve belevitték az országot az Afganisztáni háborúba ahol kudarcot kudarcra halmoztak. És a hadsereget morálisan tönkretették.

Leonyid Iljics halála után az átmeneti korszakban a hadsereg vezetői a tények eltüntetésével kozmetikázásával foglalkoztak.

Miután  Mihail Szergejevics  hatalomra került politikai lépéseket tett  az enyhülés irányában .

Mert ismerte a hadsereg állapotát és tudta gyökeres változásokra van szükség ,mert a Szovjetunió a fegyverkezési versenyt elvesztette.

Erre már a két volt tábornok felkapta a fejét ,de Medvegyev folytatta :

 Tisztába volt vele hogy a hadsereg konzervatívjai az  úgynevezett „ Sziloviki „ nem könnyen adják  meg magát és nem tudni milyen messzire képesek elmenni.

Ez a mai helyzet ,de ez csak egy bár igen komoly ok.

Köszönöm Medvegyev elvtárs  szeretnék néhány szót hozzátenni szólt Krjukov !

A  KGB és a hadsereg viszonya soha nem volt felhőtlen , mi  mindig rosszfiúk  voltunk ők meg a hősök . 

Mi is figyeltük  a folyamatot amiről Szergej  Ivanovics beszélt ,de nem sokat tudtunk tenni ellene .Mindenre ugyanaz volt a válasz : A pártnak egységet kellett mutatnia , a belső harcok nem kerülhettek a közvélemény elé. Struccpolitikát folytattunk a párt vezetés  nem akart nem mert szembenézni a tényekkel.

Beszéljen kicsit a másik okról fordult Medvegyev felé .

Igenis tábornok elvtárs!

 A másik probléma a Köztársaságok problémája a nacionalizmus erősödése  a párt a KB befolyásának gyengülése .Ez a folyamat  már legalább húsz éve elindult  a helyi pártvezetők  és a központ hatalmi viszonya  folyamatosan változott .

A helyi pártvezetők folyamatosan erősödtek  tevékenységükről ritkán szinte csak a kongresszusokon kellett számot adniuk. 

Személyes hatalmuk olyan mértékben megerősödött hogy  ellenőrizetlen hatalmat gyakoroltak a köztársaságokban. Felerősödtek a nacionalista mozgalmak . A nyitás politikája még tovább erősítette ezt a folyamatot.

Véleményem szerint  egyes köztársaságok  ma már  a kilépés gondolatát fontolgatják

Medvegyev jelentőségteljesen  elhallgatott!

Szokolov szólalt meg  elnézését kérem Szergej  Ivanovics  de ez a Szovjetunió felbomlását jelentené !

Igen válaszolt helyette Krjukin számolnunk kell ezzel a lehetőséggel is.

Köszönjük ezredes elvtárs szólt Krjukin .

Azt hiszem eleget  hallottak , ez persze a legpesszimistább forgatókönyv de mindannyian tudjuk mindig a legrosszabbra kell számítani.

 A helyzetet  már hallották térjünk át arra amiért itt vagyunk .

Van néhány ember  az országban aki úgy gondolja  történjen bármi a Párt hatalmát meg kell őrizni ,nem titok én is egy vagyok közülük .

 Mi már  régóta segítjük egymást információkkal,és egyéb dolgokkal ezt a nem hivatalos szervezetet   „ Láncnak „ neveztük. Mi komolyan vettük a helyzetet. Szakértők tudósok  csoportjai elemezték a helyzetet ,hogy mire kell felkészülnünk.

Természetesen a legrosszabbra készülünk . A legrosszabb forgatókönyv  a következő :

A Szovjetunió felbomlik , helyi háborúk törnek ki  , a Párt  elveszti a hatalmát több párt rendszer alakul ki . Világhatalmi helyzetünk megszűnik ,az országban káosz lesz és nem rend.

Krjukov abbahagyta és körülnézett Kogan és Szokolov arcán öszínte döbbenet látszott.

Végül Kogan szólalt meg  valóban ilyen kétségbeejtő a helyzet  tábornok elvtárs ?

Ilyen lehet Vilen Szamueljovics  erre kell készülnünk ! Ezért vannak itt !

Krjukov az iratszekrényhez lépett és  mindenkinek átadott egy mappát .

Kérem most vigyék haza olvassák el , ez tartalmazza a tervezet operatív intézkedéseket és az önök feladatait holnap ugyanebben az időben találkozunk.

Köszönöm elvtársak befejeztem!  Köszönjük tábornok elvtárs álltak fel az asztaltól !

 Mindenki a hóna alatt tartott dosszié tartalmára volt kíváncsi .

    Kogan is haza ment  már öt éve nyugdíjas volt .  Egyedül élt a folyóparti házban lévő  régi  lakásban . Ezt a folyóparti házat már többen megírták ,valamikor itt laktak a legfontosabb vezetők. Kogan apja akkor  kapott itt lakást amikor a céghez került. Ő már  itt nevelkedett

megszokta a nagy  négyszobás lakás kényelmét ,gyerekként azt hitte mindenki így él.

Az iskolájukba csak kiemelt káderek gyerekei jártak néhányan még sokkal jobb körülmények között éltek őket gépkocsi hozta az iskolába is. 

 
A háború után egyedül maradt a nagy lakásba , a házvezetőnőjükkel aki gyerekkora óta velük volt . Nágya néni nevelte késöbb az örökbefogadott fiait haláláig.
Néha eszébe jut Nágya aki neki mindig csak néni volt , vajon honnan került hozzájuk ?
Soha nem hallott a családjáról ,férfiakról semmiről Nágya néni mindig csak ott volt velük .
Nagyon hiányzott még magának sem vallotta be ,de a halála jobban megviselte  mint a szülei elvesztése .Talán mert azok a háborúba vesztek el , ezt soha  nem tudta megmagyarázni.
Most  a  két nevelt fia Ruszlan és Murat  Rosztovban  élt. A rövid és sikertelen második házasságából született  legkisebb fia Moszkvában ,de a  saját lakásában lakott .
 A lakást  utolsó külföldi munkájáról hazatérve vásárolta neki.
A lakásban  tisztaság és rend volt nyoma sem volt az úgynevezett  női kéz hiányát mutató elhanyagolt férfi lakásnak .
A takarítást  most heti egyszer  a takarítónő végezte . Ő meg  gondosan vigyázott a rendre.
 A dolgozó szobába ment  a hatalmas íróasztal még apjáé volt.  Letette a dossziét tartalmazó táskát ,és az italszekrényhez lépett úgy döntött ,hogy a tartalmával egy jó örmény konyak társaságában  ismerkedik meg.
Először  egy listát nézett át ami a Lánc tagjait tartalmazta
Volt képviselője a pártvezetésnek  a legmagasabb szintig  , a katonai hírszerzésnek,
a Tervhivatalnak és a Gazdasági Minisztériumnak , többen parlamenti képviselők is voltak.
Sokáig tanulmányozta a listát majd lemásolta az egészet saját titkosírásával.
 Utána már az utasításnak megfelelően elégette a hamutartóban. 
A  tervet tartalmazó anyagot  csak ezután vette elő .
 Nem kevesebbről volt szó mint az SZKP vagyonának megmentéséről .A dosszié tartalma szerint a főtitkár tisztába volt tervei hatásával miszerint a  Peresztrojka valamint a Glasznoszty  hatására a párt hatalma csökkenhet. Elképzelhető a több pártrendszer kialakulása is. A Lánc viszont úgy  gondolta ,hogy ezt megelőzve a pártvagyont ki kell menteni !
Az ilyen értelmű javaslatukat a főtitkár támogatta .
A párt vagyonának  piacgazdaságba való áthelyezéséről belföldi és külföldi magán vállalkozások segítségével.
 Megbízható emberek cégek kezébe helyezve úgy hogy az értéke ne csökkenjen  inkább nőjön ,és bármikor a párt rendelkezésére álljon.
Ennek végrehajtására a KGB  igazgatóját kérték fel.
  Nagy kísértést érzett ,hogy az utasítás ellenére másolatot készítsen az anyagról ,de letett róla.
Saját magának titkosírásos jegyzeteket készítet,és utána az utasításnak megfelelően ezt is megsemmisítette .
Csak ezután tért át a személyesen neki címzett anyag elolvasására.
 Az személyére szóló  utasítás részletes kidolgozásán nem lepődött meg.
A cég  ha valakivel tervei voltak a célszemélyt  gondosan megvizsgálta ,és pontosan felmérte a lehetőségeket.
Ami  meglepetés volt hogy az utasítások  a családját is érintették  ez eddig nem volt szokásban.
      A személyére szóló utasítás a következőket tartalmazta: Kivándorló útlevelet kérve  Izraelbe távozik  de csak a két nevelt fiát és azok családját viszi magával ,édes fia Moszkvába marad . Az utóbbi döntés kicsit meglepte, de végiggondolva a dolgot csak a cég jól informáltságát jelezte.
Származására való tekintettel állampolgárságért folyamodik, és hivatalosan Izraeli állampolgár lesz . A fiai és családjuk az ő révén szintén állampolgárságért folyamodnak
A  cél ország ahol  mint izraeli állampolgárok  letelepednek viszont nem Izrael hanem vagy
Görög vagy Törökország .
Értette az elképzelést hiszen  mindkét nyelvet jól beszélte .
A letelepedés részletei és a helyszín kiválasztását  saját belátására bízzák  .
Feladata egy tengeri szállítmányozási vállalat alapítása, több országban irodák létesítése és az egész működtetése koordinálása fiai segítségével.
Kogan  éveket dolgozott hírszerzőként külföldön tehát az idáig olvasottakban csak az volt a meglepő ,hogy nevelt fiait is érintette a terv.
Ami ezután jött az lepte meg igazán a számára biztosított alaptőke nagysága ötven millió dollár volt.
A szállítmányozáshoz szükséges első hat hajót a Morflot biztosítja egy a később megalapítandó céggel kötött bérleti  szerződés alapján igen kedvező áron .
Mire idáig jutott az olvasásban már késő este volt és az üveg  konyak is majdnem elfogyott.
A további részben feladatait részletezték ebben nem sok újság volt számára , eddig is feladata volt a még általa beszervezett ügynökökkel a kapcsolattartás  és az úgynevezett  alvó ügynökök  további ellenőrzése tartása,ezt most kiegészítették  a külföldre kihelyezett Pénztárnokok ellenőrzésével.
Befejezte az olvasást  úgy döntött lefekszik .
 A holnapi nap kipihent embert kíván gondolta  főleg  ha a többiek is hasonló anyagot kaptak.
  Másnap reggel 10 óra előtt már mind a hárman  a titkárságon voltak  ,régi ismerősökként üdvözölték egymást .
 Pontban  tízkor nyílt ki az iroda ajtaja és Krjukin behívta őket .
       Jó reggelt elvtársak! Elolvasták az anyagot?
 Igen tábornok elvtárs!  Aki úgy gondolja nem vállalja most felállhat és elmehet ,az asztalnál senki nem mozdult.
Rendben van én is erre számítottam akkor folytassuk .
 Miután csak a saját feladataik voltak leírva nagyon röviden mindenkiét  ismertetem ,hogy tudják ki mivel fog foglalkozni.
         Kogan ön  kivándorol és hajózási vállalatot alapít   vagy Görög vagy Törökországban  ez lesz az a külföldi fedőcég amely  alatt folytatja eddigi munkáját . Tartja a régi kapcsolatait és ellenőrzi azokat az embereket akiket a közeljövőben mi  jutattunk külföldre !
Röviden ennyi .
Szokolov  ön  Moszkvában marad és egy őrző  védő cégnek lesz az igazgatója
a céget már megalapítottuk és  a különleges egység 300 embere már ott dolgozik. Folytatja   eddigi munkáját  tartja a kapcsolatokat a büntetés végrehajtó intézetekkel  az alvilággal  ,és fejleszti az  új cég kapcsolatait lehetőségeit.
Medvegyev a helyén  marad   amíg csak lehet és folytatja a munkáját .Röviden ennyi.
Az  egész tevékenységet személyesen  én ellenőrzöm és irányítom .
         Hogy tudják az elvtársak miről is beszélünk a Párt készpénzvagyona jelenleg körülbelül 500 millió  dollár .
Lukin elvtárs a Gazdasági Hivatal vezetőjének segítségével  ezt fogjuk kihelyezni .
Akik  kapják azok lesznek ezentúl  a Pénztárnokok.
Vilen Szamueljovics  külföldön  a  maga  hálózata ellenőrzi őket ! Remélem nem lesz gond
  de a pénz már sok embert megváltoztatott .
Ha probléma lesz Ivan Grigorjevics cége  mindig segíteni fog .
 Az Ön cége lesz a mi öklünk mosolygott Szokolovra  Krjukin!.
Elvtársak nehéz időket élünk  az ország az aranytartalékait éli fel , jegyrendszert voltunk kénytelenek bevezetni a háború után 40 évvel.
 Nem igazán tudjuk kordában tartani az eseményeket .
 Az első titkárunkat úgy szeretik Nyugaton mint Szovjet vezetőt soha   mert demokráciáról és szabadságról beszél . Véleményem szerint  legfontosabb a hatalom és mi ennek vagyunk és leszünk az őrzői.
 Azt hiszem mindent elmondtam van kérdésük ?
 Nincs tábornok elvtárs  felelték!
Rendben akkor jó munkát és sok sikert elvtársak !  Mától  a feladatunk örökké összekapcsol minket Krjukov felállt és mindenkivel hosszan kezet rázott.
    Szokolovval együtt léptek ki az épületből . A két férfi körülnézett a jól ismert nyüzsgő moszkvai utcán . Kogan az órájára nézett.  Grigorjevics sietsz valahová?
Nem különösebben !
Mit szólnál egy könnyű ebédhez ?
Egy könnyű kis  vodkácska sem ártana a régi idők emlékére nevetett Szokolov.
A Slovanski Bazart javaslom ott engem ismernek . Menjünk !
A két férfi bár Szokolov sokkal nagyobb volt  szinte hasonlított egymásra ,összesbe forduló rövidre vágott haj , a jól szabott civil öltönyökben  is katonás tartás .
Bár mindketten túl voltak a hatvanon ez nem látszott rajtuk
Az étterem mint általában tele volt ,de Szokolovot valóban  ismerték .
A  Slovanski  Bazar a Kreml falai mellet lévő utcában volt ,Moszkva egyik legrégibb étterme volt épülete  még őrizte a régi fogadó emlékeit .
A nagyterem mellett egy kis szeparéban helyezték el őket, a vendégek elől a falak eltakarták őket ,de ők kiláttak a teremre. Megrendelték az előételeket és a vodkát .
Kogan nem volt nagyivó,de jó társaságban szívesen elfogyasztott egy két pohárral igaz inkább konyakot .
Miután megjött az ital és ittak egymás egészségére Kogan kezdte a társalgást.
Tegeződjünk , nyugodtan egyezett bele Szokolov  régen is tegeződtünk.
Moszkvában laktok? Nem egészen válaszolt Szokolov .
Moszkva mellett kaptam még a szolgálatban egy házat és azt megtartottuk ,de már csak a feleségemmel lakunk ott . A fiúk két fiam van az egyik 30 a másik 35 éves  már mind a ketten
családosok  a városban laknak és kétszeres nagypapa is vagyok ,két lányunokám van.
Na akkor igyunk a családodra .
A fiúk mivel foglalkoznak ? 
Bent vannak a cégben válaszolt Szokolov . Még az is lehet hogy ismerted őket.
Lehet a  Szokolov nem egy ritka név  nevetett Kogan .
És a tieid kérdezte most a beszélgetőtársa ?
Nekem két nevelt és egy édes fiam van , a nevelteket még Groznijból hoztam magammal ,mert elárvultak.
 Vaszilij a második feleségemtől született,de attól is  már húsz éve elváltam.   
A két kaukázusi mosolygott Kogan Rosztovban lakik és az építőiparban dolgoznak , Vaszilij itt lakik és  pénzügyekkel foglalkozik.
Igyunk rájuk is javasolta most Szokolov.
Az ebéd kitűnő volt, közben beszélgettek . Az ebéd végére már ismét a régi  jó ismerősök voltak .
Mikor kijöttek röviden  búcsúztak, úgyis  kapcsolatba maradunk mondták egymásnak.
Kogan hazament és arra gondolt beszélni kellene a fiúkkal.
Aztán arra gondolt ráér ha ismeri a részleteket .
Péntek lévén erről már csak Hétfőn lehet szó
Úgy gondolta a hétvégét a szabadban tölti. Meglátogatja régi ismerőseit  a nyaralójukban . Neki nem volt nyaralója ,az úgynevezett  kiutalt  dácsát soha nem vette igénybe .
Igazság szerint nem lett volna értelme olyan keveset tartózkodott Moszkvába.
Megbeszélte a hétvégét ,és bekapcsolta  a tévét . De nem tudott a műsorra figyelni .
Már félálomban volt amikor eszébe jutottak az ötvenes évek amikor még Rogozsin tábornoknak ,apja barátjának  segédtisztje volt.
Az a bizonyos esemény is akkor történt amikor utoljára találkozott Szokolovval.
Eszébe jutottak az ötvenes évek amikor még Rogozsin tábornok ,apja barátja segédtisztje volt.

 Akkor találkozott utoljára Szokolovval

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.