Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Timur Lenk

2009.10.24

 

                                                        TIMUR LENK

Kép

 

Timur Lenk (más néven Tamerlan, , Amír Timur, ), azaz Sánta Timur 1336 ban Kes városában született nem messze Szamarkandtól.
A mongol eredetű nem túl jelentős barlasz törzsből származott.. A barlaszok egykor Dzsingisz kán fia, Csagatáj hadjárataiban harcoltak Transzoxániában (ma Üzbegisztán), majd letelepedtek a meghódított és Csagatáj-kánságnak elnevezett területen.

Timur apjáról, Turgairól, aki a Csagatájidák szolgálatában Transzoxánia kormányzója volt, azt állította, hogy Karachar Neviannak, Dzsingisz kán fiának ükunokája .


Apja 1356-ban Kazgan emír udvarába küldte, és az ő oldalán harcolt Huszein Kert khorasszáni emír ellen. Apja halála és Kazgan meggyilkoltatása után Timur az utódviszályban a közeli Kasgar kánja, Tugluk Temürt mellé állt.
Miután Tugluk Temürt 1361-ben elfoglalta a Szamarkandot, fiát, Iljász Hodzsát nevezte ki Transzoxánia kormányzójává, és Timurt tette főminiszterévé.

Timur azonban hamarosan szembefordult Iljász Hodzsával, elmenekült, és visszaállt sógora, Kazgan emír unokája, Huszajn emír oldalára. 1364-ben legyőzték Iljász Hodzsát, és 1366-ra jórészt meghódították Transzoxániát.

1369-ben Timur Huszajn ellen fordult, és április 8-án Transzoxánia emírjévé kiáltotta ki magát. 1370-ben megostromolta Huszajn székhelyét, Balh városát, és Huszajn meggyilkolása után Szamarkandban a Csagatáj-nemzetség következő kánjává, a mongol birodalom újjáélesztőjévé kiáltotta ki magát.


A következő évtizedben Dzsatah (Kelet-Turkesztán) és Horezm kánjai ellen harcolt. Kasgart 1380-ban foglalta el. Fegyveresen támogatta Toktamist (más átírásokban: Tokhtamis), a Krím mongol kánját, amikor oroszok föllázadtak az Arany Horda kánja, Mamaj ellen, és az országából elűzött Toktamis Timur udvarában keresett menedéket. Timur csapatai elfoglalták Moszkvát, és Poltava közelében szétverték a litván sereget.
Perzsiai hódításait 1383-ban (a mai Afganisztán nyugati részén található) Herat elfoglalásával kezdte meg. Perzsiában ezidőtájt kaotikus volt a helyzet: az Ilhánida dinasztia néven ismert utolsó mongol uralkodócsalád kihalása – az utolsó ilhán, Abu Szaid halála (1335) – utáni interregnumban egymással vetélkedő és még belső ellentétekkel is sújtott dinasztiák marakodtak egymással, bármiféle összefogásra vagy számottevő ellenállásra képtelenül. Khoraszán és egész Kelet-Perzsia 1383-85-ben jutott Timur kezére; Fársz tartomány, Irak, Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia pedig 1386 és 1394 között. A közbenső időszakokban az immár az Arany Horda trónján ülő Toktamis ellen kellett harcolnia. Toktamis 1385-ben benyomult Azerbajdzsánba, 1388-ban pedig Transzoxániába, és sorra verte Timur hadvezéreit.

Timur 1391-ben Tokhtamist üldözve elérte az oroszországi sztyeppét, ahol legyőzte és megfosztotta trónjától a kánt. Tokhtamis azonban újabb sereget toborzott, 1395-ben lerohanta a Kaukázust, de a Kura folyó mellett döntő vereséget szenvedett, és ezután föladta a küzdelmet, Timur pedig mélyen benyomult az orosz területekre, és újra elfoglalta és egy évig meg is tartotta Moszkvát. Távollétében szerte Perzsiában lázadások robbantak ki uralma ellen, mire visszatért a meghódított területre, és kíméletlenül elfojtotta a felkeléseket. Egész városokat törölt el a föld színéről, teljes lakosságukat kiirtotta és magas gúlákat emeltetett a halottak koponyáiból (Iszfahánban 70 000 fogolyéból). A visszafoglalt Azerbajdzsán trónjára unokáját, Pír Muhammadot ültette.
Meghódította a Kuma-menti Magyarországot, Kummagyariat is, aminek fővárosát, Magyart, (Mazsar, Madjar; most:Budjonovszk) 1396 januárjában földig romboltatta.
A nikápolyi csata (1396) után Zsigmond, II. Mánuel bizánci császár és a kisebb kis-ázsiai türk emírek is benne látták az egyetlen esélyt I. Bajazid török szultán terjeszkedésének megállítására, és egyik követséget a másik után küldték hozzá, kérve, hogy forduljon a törökök ellen. Timur eleinte elhárította ezeket a kéréseket, mert nem akart egy hozzá hasonlóan iszlám hitű uralkodóval háborúzni.
1398-ban India ellen indult azzal az ürüggyel, hogy Delhi muszlim szultánjai túlzott türelemmel kezelik hindu alattvalóikat. Szeptember 24-én kelt át az Indus folyón, és december 17-én Panipat mellett megsemmisítő vereséget mért Mahmúd Tugluk delhi szultán seregére, és egészen a Gangesz torkolatáig elfoglalta Indiát. Delhi nagy részét lerombolta - a városnak több mint egy évszázad kellett a csapás kiheveréséhez. Roppant mennyiségű zsákmányt hordott haza. Ruy Gonzalez de Clavijo, III. Henrik kasztíliai király követe 1404-ben még mindig arról számolót be, hogy egy új szamarkandi mecset építéséhez kilencven, Indiában zsákmányolt elefánt hordta a köveket.


Amíg Timur Indiát dúlta, I. Bajazid átkelt az Eufráteszen, és Azerbajdzsánra támadott. Elfoglalta Erzerumot és több más várost. Ennek hallatán újabb lázadások törtek ki Perzsiában és Grúziában. Timur kivonta hadait Indiából, és gyorsan, kegyetlenül leverte a felkeléseket, majd szokatlanul durva hangú levélben felszólította Bajazidot, hogy vonuljon ki az elfoglalt azerbajdzsáni városokból, emellett pedig bocsássa szabadon vazallusát, Takartán emírt és annak családját.
Mivel Bajazid visszautasította követeléseit, Timur 1400-ban betört a törökök frissen létrejött birodalmába, visszafoglalta Erzerumot, majd tizennyolc napos ostrommal meghódította a bevehetetlennek hitt Szebaszteia (Sivas, más átírásokban: Szivasz) városát, és Kaiszareia (Kayseri) mellett megvert egy török sereget.
Ezután délnek fordult Bajazid szövetségese, az egyiptomi központú Mameluk Szultánság közel-keleti területei ellen, nehogy a hátába kerülhessenek, ha benyomul Anatóliába. 1400-ban elfoglalta Aleppót, 1401-ben Damaszkuszt. Még ez évben szétverte a mameluk szultán hadseregét és feldúlta Bagdadot — egyes beszámolók szerint 90 000 koponyából emeltetett piramist a füstölgő romok mellett.

Damaszkusz valamennyi kézművesét áttelepítette Szamarkandba, és ezzel végleges csapást mért Damaszkusz gazdasági életére. Miután uralma alá hajtotta egész Szíriát, Grúziába vonult vissza téli szállásra, majd 1402 tavaszán mintegy 120 000 fős haddal (amelynek számát a mellé állt törökök is gyarapították) indult meg Anatólia ellen. Végigvonult a Kizilirmak folyó völgyén, és elkezdte Ankara ostromát.
I. Bajazid komoly stratégiai hibák után érkezett meg mintegy 85 000 fős törökökből és szerbekből álló, teljesen elfáradt, hiányosan ellátott seregével a város felmentésére, és az ankarai csatában, 1402. július 20-án megsemmisítő vereséget szenvedett az ütközetre gondosan felkészült Timurtól. Bajazid maga is fogságba esett, és Timur élete hátralevő részében (1403. május 8-áig) nap közben egy vasketrecben tartotta.
Timur végigdúlta Kisázsiát és elfoglalta Bruszát, Bajazid székvárosát, de európai szövetségesei (Bizánc, Trapezunt, Velence, Genova) cserbenhagyták, és nem szállították át seregét a Dardanellákon, hogy a török birodalom európai területeire is lecsaphasson. A szerződésszegés miatt érzett dühében Timur lerohanta és felprédálta Szmirnát, a johannita lovagrend utolsó, kisázsiai erősségét, lemészároltatta a hadifoglyokat és a lakosságot.

1404-ben az egyiptomi szultán és Joannesz Palaiologosz (Mánuel Palaiologosz mellett a Bizánci Birodalom társuralkodója) egyaránt elismerte Timur főhatalmát, a hódító visszatért Közép-Ázsiába. Az alatt a nyolc hónap alatt, amit az Ottomán Birodalom területén töltött, kifosztotta annak fontosabb városait, helyreállította az anatóliai türkmén hercegségeket, a maradék területet három szultanátusra tagolta, és ezek uralkodóinak I. Bajazid fiait tette meg. A fiúk (ide értve negyedik testvérüket, Muszát is) hamarosan hosszú és változatos háborúba kezdtek egymás ellen. Az oszmán interregnumnak nevezett időszak végén Mehmed Çelebinek sikerült megszereznie a főhatalmat, de a birodalom újjászervezése még csaknem fél évszázadig tartott.
1404 őszén Timur Kína ellen indult hadaival. A Szir-Darja mellett, Otrar városánál, a mai Csimkent (Kazahsztán) közelében akart áttelelni, de 1405. február elején megbetegedett, és február 19-én meghalt. Testét bebalzsamozták, ébenfa koporsóba fektették, és Szamarkandban a Gur-i Emir néven ismert mauzóleumban helyezték végső nyugalomra.
A mongol-türk lovas hadviselés (hadászat és harcászat egyaránt) Timur seregében érte el csúcspontját.
Seregét Dzsingisz kán mintájára építette fel. A két fő fegyvernem az íjász könnyűlovasság és a döntő csapásokra összpontosítható nehézlovasság volt. Hadjáratain a főleg várak ostrománál bevetett könnyűgyalogosokat is lovon szállították. Az ostromokra alaposan felkészültek: a gyalogosok feltöltötték az árkokat, ostromgépeket készítettek, aknákat ástak. Viszonylag kis létszámú, de különlegesen kiképzett hegyi gyalogsága a legnehezebb terepeken is harcképes maradt.
Az egyes seregeket tízezredekre, azokat századokra és a századokat tizedekre osztotta.


Timur kegyetlen és vérszomjas hódítónak mutatkozott (kedvenc mondása: "A harc az élet fűszere"), béke idején azonban jámbor uralkodó, bölcs törvényhozó, igazságos bíró, a művészet és tudomány pártolója, oltalmazója volt. Legmaradandóbb emlékének szamarkandi azúrkék, türkiz, arany és alabástromszínű mozaikokkal díszített műemlékegyüttese bizonyult. Ennek leglenyűgözőbb eleme a hatalmas nagymecset, amit ugyan részben lerombolt egy földrengés, de kupolájának egy óriási darabja máig áll. Timur Lenk mauzóleuma az iszlám művészet egyik remeke. Amikor 1941-ben a Szovjet Régészeti Bizottság kutatói fölnyitották a fél évezredig háborítatlan sírt, egy jobb lábára és karjára egyaránt béna, de erős alkatú és viszonylag magas férfi csontvázára bukkantak.


Utódai mit sem örököltek kegyetlenségéből és hadvezető tehetségéből, de egyik unokája, Ulugbek korának legnagyobb csillagászává vált .
Timur egy kicsiny nomád csapat vezéreként kezdte a pályafutását, majd fortéllyal és fegyveres erővel korának legnagyobb katonai hatalmát épített ki. Még halála előtt fölosztotta birtokait két, életben lévő fia és unokái között; általános örökösének kedvenc unokáját, Pír Muhammadot jelölte. Az ő halála (1406) után a birodalmon Timur két fia osztozott meg, majd Miránsáh korai halála (1407) után, Sáh-Ruhnak sikerült azt átmenetileg újraegyesítenie. A nyugati területeket hamarosan elvesztették, de Közép-Ázsiában még egy évszázadon át fönnmaradt a timurida dinasztia uralma.

A 16. század elején, miután az üzbégek utolsó városaikat is elfoglalták, Timur egy kései leszármazottja, Bábur (*1483, †1530) magához ragadta a hatalmat Kabulban, majd elfoglalta Delhit, és ezzel megvetette a Nagymogul Birodalom alapját.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ricardofem - Ricardofem

2022.03.29 13:07


<a href=https://eupassport.ru/>cam girl squirts all over</a>
<a href="http://gsn.adwebag.co.kr/display/home.php?mode=kosoboard_view&szTblName=gongi&id=14&page=1&limit=&keykind=&keyword=&rtn=mok&rid=14#14">Ricardopax</a> 6b818ec

RobertCew - tgvvvdes

2022.03.29 12:34


<a href=https://yoju.casinosapproved.info/>banned racist website</a>
<a href="https://marketingamoureux.com/hello-world/#comment-6522">tgvvvdes</a> 5a49a3f

DannyNaw - DannyNaw

2022.03.29 12:31


<a href=https://icasinoreviews.info/yoju/>Opioids shop</a>
<a href="http://od3.ru/blog/chto-delat-esli-bystro-razryazhaetsya-iphone/#comment_391751">Dannyvek</a> 8e8f2e6

Brandonseick - Brandonseick

2022.03.29 06:39


<a href=https://realcasinoscanada.com/reviews/yoju-casino>banned racist website</a>

Davidwah - Davidwah

2022.03.29 05:30


<a href=https://casinoscad.com/casinos/yoju/>virus website in Canada and Ireland</a>

Brandonseick - Brandonseick

2022.03.29 05:23


<a href=https://realcasinoscanada.com/reviews/yoju-casino>virus website in Canada and Ireland</a>

Davidwah - Davidwah

2022.03.29 04:12


<a href=https://casinoscad.com/casinos/yoju/>Opioids shop</a>

Brandonseick - Brandonseick

2022.03.29 04:02


<a href=https://realcasinoscanada.com/reviews/yoju-casino>drugs blackmarket</a>

Davidwah - Davidwah

2022.03.29 02:48


<a href=https://casinoscad.com/casinos/yoju/>banned racist website</a>

DarnellExism - Rugged laptop

2022.03.29 02:41

<a href=https://partner.winmate.com/>Rugged laptop</a>

Brandonseick - Brandonseick

2022.03.29 02:39

<a href=https://realcasinoscanada.com/reviews/yoju-casino>porno xxx</a>

AnthonyCap - berita sepakbola

2022.03.29 02:07

<a href=https://parboaboa.com/berita-sepakbola>berita sepakbola</a>

Davidwah - Davidwah

2022.03.29 01:26


<a href=https://casinoscad.com/casinos/yoju/>Nazis</a>

Brandonseick - Brandonseick

2022.03.29 01:21


<a href=https://realcasinoscanada.com/reviews/yoju-casino>Nazis</a>

AndrewAxofe - молодые снимают порно

2022.03.29 00:44

порно негритянки анал <a href=https://bezincesta.club/>Без инцеста порно</a>

смотреть порно дойки <a href=https://bezincesta.club/search/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5/>узбекское порно большие жопы </a>

<a href=https://www.ignitethought.com/2020/11/05/hello-world/#comment-1387>порно зрелые женщины дала</a>
<a href=https://toys-4kids.ru/blog/kak-krasivo-nazvat-devochku#comment_7460>порно молодой пасынок</a>
<a href=https://www.faithchristiancenter.com/style-guide/?ferr=2&fkey=16655449&fId=61892>скачать красивый порно фильм</a>
<a href=https://www.encontremilugar.com/mini-crucero-a-oslo/#comment-155622>порно фильмы зрелых дам</a>
<a href=https://www.maddonline.org/ucr/?tfa_next=%2Fforms%2Fview%2F4601833%2F405fbb07a0aabe00eb68444fea5d5789%2F247633706%3Fjsid%3DeyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.ImY1NGVhOWExYmE0NzQ0MTFiMjZiMTM3NmIzOTA3OWIxIg.VPOMKXxQqBidDVfUDOIiRqr5nkU6-8NV10VY74qhHUI>необычное домашнее порно</a>
<a href=https://envilabindonesia.com/seminarlaunching/#comment-23940>порно троих молодых</a>
<a href=https://royalsmurfs.net/hello-world/#comment-11852>порно больших красивых баб</a>
<a href=http://stickyspanner.co.uk/forum/viewtopic.php?f=5&t=25619>смотреть порно снятое бесплатно</a>
<a href=https://www.torilecke.net/cikkek/ix.-osztaly/11.-a-feudalis-hierarchia.html#block-comments>русские киски порно домашние</a>
<a href=https://incredibleforest.net/content/x-european-chestnut-meeting-sept-2019?page=2737#comment-228014>порно большие глотки</a>
b002288

RobertMig - смотреть порно рабыни

2022.03.29 00:38

порно фото зрелых бесплатно <a href=https://porno-go.icu/>ПОРНО ГО</a>

порно красивая жопу кончают <a href=https://porno-go.icu/search/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/>первый анал кастинг девушек порно </a>

<a href=https://shimaya-blog.com/1534/#comment-110963>порно анал франция</a>
<a href=https://raiderzlegend.com/forum/showthread.php?tid=43489>порно большим мальчиком</a>
<a href=http://hair73.ru/#m136>порно онлайн пухлые</a>
<a href=https://www.uranrodrigues.com/discount-universe-em-salvador-rola/comment-page-2502/#comment-998147>порно фото смотреть бесплатно</a>
<a href=http://gbbckiu.webpin.com/?gb=1#top>скачать бесплатно жесткое порно</a>
<a href=https://cosmicsmith.com/1282-2/#comment-1574>порно вирусы онлайн</a>
<a href=http://wapakonetashops.com/business-directory/cw-jewelry/>порно видео онлайн бесплатно</a>
<a href=https://yamaha-tracer.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=106>порно блондинки с большими попами</a>
<a href=https://hekso.ee/images/#comment-3144>девки смотрят порно</a>
<a href=https://www.rent-a-landrover.com/2019/07/08/hallo-wereld/#comment-592>секс порно ебут девушка</a>
2e6f35a

Davidwah - Davidwah

2022.03.28 23:49


<a href=https://casinoscad.com/casinos/yoju/>banned racist website</a>

Brandonseick - Brandonseick

2022.03.28 23:42


<a href=https://realcasinoscanada.com/reviews/yoju-casino>spam website Canada and Ireland</a>

Patricksworn - 카지노사이트

2022.03.28 21:52

<a href=https://casinosite119.com>카지노사이트</a>
온라인 카지노 가입 상담 전문 컨설팅

온라인 카지노를 처음 접하신 분들은 카지노 게임 플레이를 즐기고 싶은데 어디서 어떻게 해야 되는지 많은 고민이 될 것 입니다. 고민의 종류로는 카지노 게임을 플레이 후 환급 처리에 관한 문제, 온라인 카지노는 어떠한 방식으로 이용하는지 대한 문제, 온라인 카지노를 이용 시 나에게 오는 피해는 없을지 많은 것을 생각하게 됩니다. 따라서 어떻게 해야 좋은 선택 인지를 많이 고민합니다. 본사와 상담 후 카지노 사이트 가입을 추천 드리고 있습니다.
온라인 카지노를 이용 함으로써 나에게 오는 악 영향은 없을지 왜 많은 사람들은 온라인 카지노를 플레이 하는지, 온라인 카지노를 믿을 수 있는지 모든 것을 본사에서 상담하여 드리고 있습니다.

Charlestog - игра престолов скачать

2022.03.28 18:59

Девять старинных семей проливают кровь за контроль над территориями Вестероса, тем временем древний враг возвращается после векового сна.
<a href=https://igra-prestolov.me/>игра престолов скачать</a>