Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Timur Lenk

2009.10.24

 

                                                        TIMUR LENK

Kép

 

Timur Lenk (más néven Tamerlan, , Amír Timur, ), azaz Sánta Timur 1336 ban Kes városában született nem messze Szamarkandtól.
A mongol eredetű nem túl jelentős barlasz törzsből származott.. A barlaszok egykor Dzsingisz kán fia, Csagatáj hadjárataiban harcoltak Transzoxániában (ma Üzbegisztán), majd letelepedtek a meghódított és Csagatáj-kánságnak elnevezett területen.

Timur apjáról, Turgairól, aki a Csagatájidák szolgálatában Transzoxánia kormányzója volt, azt állította, hogy Karachar Neviannak, Dzsingisz kán fiának ükunokája .


Apja 1356-ban Kazgan emír udvarába küldte, és az ő oldalán harcolt Huszein Kert khorasszáni emír ellen. Apja halála és Kazgan meggyilkoltatása után Timur az utódviszályban a közeli Kasgar kánja, Tugluk Temürt mellé állt.
Miután Tugluk Temürt 1361-ben elfoglalta a Szamarkandot, fiát, Iljász Hodzsát nevezte ki Transzoxánia kormányzójává, és Timurt tette főminiszterévé.

Timur azonban hamarosan szembefordult Iljász Hodzsával, elmenekült, és visszaállt sógora, Kazgan emír unokája, Huszajn emír oldalára. 1364-ben legyőzték Iljász Hodzsát, és 1366-ra jórészt meghódították Transzoxániát.

1369-ben Timur Huszajn ellen fordult, és április 8-án Transzoxánia emírjévé kiáltotta ki magát. 1370-ben megostromolta Huszajn székhelyét, Balh városát, és Huszajn meggyilkolása után Szamarkandban a Csagatáj-nemzetség következő kánjává, a mongol birodalom újjáélesztőjévé kiáltotta ki magát.


A következő évtizedben Dzsatah (Kelet-Turkesztán) és Horezm kánjai ellen harcolt. Kasgart 1380-ban foglalta el. Fegyveresen támogatta Toktamist (más átírásokban: Tokhtamis), a Krím mongol kánját, amikor oroszok föllázadtak az Arany Horda kánja, Mamaj ellen, és az országából elűzött Toktamis Timur udvarában keresett menedéket. Timur csapatai elfoglalták Moszkvát, és Poltava közelében szétverték a litván sereget.
Perzsiai hódításait 1383-ban (a mai Afganisztán nyugati részén található) Herat elfoglalásával kezdte meg. Perzsiában ezidőtájt kaotikus volt a helyzet: az Ilhánida dinasztia néven ismert utolsó mongol uralkodócsalád kihalása – az utolsó ilhán, Abu Szaid halála (1335) – utáni interregnumban egymással vetélkedő és még belső ellentétekkel is sújtott dinasztiák marakodtak egymással, bármiféle összefogásra vagy számottevő ellenállásra képtelenül. Khoraszán és egész Kelet-Perzsia 1383-85-ben jutott Timur kezére; Fársz tartomány, Irak, Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia pedig 1386 és 1394 között. A közbenső időszakokban az immár az Arany Horda trónján ülő Toktamis ellen kellett harcolnia. Toktamis 1385-ben benyomult Azerbajdzsánba, 1388-ban pedig Transzoxániába, és sorra verte Timur hadvezéreit.

Timur 1391-ben Tokhtamist üldözve elérte az oroszországi sztyeppét, ahol legyőzte és megfosztotta trónjától a kánt. Tokhtamis azonban újabb sereget toborzott, 1395-ben lerohanta a Kaukázust, de a Kura folyó mellett döntő vereséget szenvedett, és ezután föladta a küzdelmet, Timur pedig mélyen benyomult az orosz területekre, és újra elfoglalta és egy évig meg is tartotta Moszkvát. Távollétében szerte Perzsiában lázadások robbantak ki uralma ellen, mire visszatért a meghódított területre, és kíméletlenül elfojtotta a felkeléseket. Egész városokat törölt el a föld színéről, teljes lakosságukat kiirtotta és magas gúlákat emeltetett a halottak koponyáiból (Iszfahánban 70 000 fogolyéból). A visszafoglalt Azerbajdzsán trónjára unokáját, Pír Muhammadot ültette.
Meghódította a Kuma-menti Magyarországot, Kummagyariat is, aminek fővárosát, Magyart, (Mazsar, Madjar; most:Budjonovszk) 1396 januárjában földig romboltatta.
A nikápolyi csata (1396) után Zsigmond, II. Mánuel bizánci császár és a kisebb kis-ázsiai türk emírek is benne látták az egyetlen esélyt I. Bajazid török szultán terjeszkedésének megállítására, és egyik követséget a másik után küldték hozzá, kérve, hogy forduljon a törökök ellen. Timur eleinte elhárította ezeket a kéréseket, mert nem akart egy hozzá hasonlóan iszlám hitű uralkodóval háborúzni.
1398-ban India ellen indult azzal az ürüggyel, hogy Delhi muszlim szultánjai túlzott türelemmel kezelik hindu alattvalóikat. Szeptember 24-én kelt át az Indus folyón, és december 17-én Panipat mellett megsemmisítő vereséget mért Mahmúd Tugluk delhi szultán seregére, és egészen a Gangesz torkolatáig elfoglalta Indiát. Delhi nagy részét lerombolta - a városnak több mint egy évszázad kellett a csapás kiheveréséhez. Roppant mennyiségű zsákmányt hordott haza. Ruy Gonzalez de Clavijo, III. Henrik kasztíliai király követe 1404-ben még mindig arról számolót be, hogy egy új szamarkandi mecset építéséhez kilencven, Indiában zsákmányolt elefánt hordta a köveket.


Amíg Timur Indiát dúlta, I. Bajazid átkelt az Eufráteszen, és Azerbajdzsánra támadott. Elfoglalta Erzerumot és több más várost. Ennek hallatán újabb lázadások törtek ki Perzsiában és Grúziában. Timur kivonta hadait Indiából, és gyorsan, kegyetlenül leverte a felkeléseket, majd szokatlanul durva hangú levélben felszólította Bajazidot, hogy vonuljon ki az elfoglalt azerbajdzsáni városokból, emellett pedig bocsássa szabadon vazallusát, Takartán emírt és annak családját.
Mivel Bajazid visszautasította követeléseit, Timur 1400-ban betört a törökök frissen létrejött birodalmába, visszafoglalta Erzerumot, majd tizennyolc napos ostrommal meghódította a bevehetetlennek hitt Szebaszteia (Sivas, más átírásokban: Szivasz) városát, és Kaiszareia (Kayseri) mellett megvert egy török sereget.
Ezután délnek fordult Bajazid szövetségese, az egyiptomi központú Mameluk Szultánság közel-keleti területei ellen, nehogy a hátába kerülhessenek, ha benyomul Anatóliába. 1400-ban elfoglalta Aleppót, 1401-ben Damaszkuszt. Még ez évben szétverte a mameluk szultán hadseregét és feldúlta Bagdadot — egyes beszámolók szerint 90 000 koponyából emeltetett piramist a füstölgő romok mellett.

Damaszkusz valamennyi kézművesét áttelepítette Szamarkandba, és ezzel végleges csapást mért Damaszkusz gazdasági életére. Miután uralma alá hajtotta egész Szíriát, Grúziába vonult vissza téli szállásra, majd 1402 tavaszán mintegy 120 000 fős haddal (amelynek számát a mellé állt törökök is gyarapították) indult meg Anatólia ellen. Végigvonult a Kizilirmak folyó völgyén, és elkezdte Ankara ostromát.
I. Bajazid komoly stratégiai hibák után érkezett meg mintegy 85 000 fős törökökből és szerbekből álló, teljesen elfáradt, hiányosan ellátott seregével a város felmentésére, és az ankarai csatában, 1402. július 20-án megsemmisítő vereséget szenvedett az ütközetre gondosan felkészült Timurtól. Bajazid maga is fogságba esett, és Timur élete hátralevő részében (1403. május 8-áig) nap közben egy vasketrecben tartotta.
Timur végigdúlta Kisázsiát és elfoglalta Bruszát, Bajazid székvárosát, de európai szövetségesei (Bizánc, Trapezunt, Velence, Genova) cserbenhagyták, és nem szállították át seregét a Dardanellákon, hogy a török birodalom európai területeire is lecsaphasson. A szerződésszegés miatt érzett dühében Timur lerohanta és felprédálta Szmirnát, a johannita lovagrend utolsó, kisázsiai erősségét, lemészároltatta a hadifoglyokat és a lakosságot.

1404-ben az egyiptomi szultán és Joannesz Palaiologosz (Mánuel Palaiologosz mellett a Bizánci Birodalom társuralkodója) egyaránt elismerte Timur főhatalmát, a hódító visszatért Közép-Ázsiába. Az alatt a nyolc hónap alatt, amit az Ottomán Birodalom területén töltött, kifosztotta annak fontosabb városait, helyreállította az anatóliai türkmén hercegségeket, a maradék területet három szultanátusra tagolta, és ezek uralkodóinak I. Bajazid fiait tette meg. A fiúk (ide értve negyedik testvérüket, Muszát is) hamarosan hosszú és változatos háborúba kezdtek egymás ellen. Az oszmán interregnumnak nevezett időszak végén Mehmed Çelebinek sikerült megszereznie a főhatalmat, de a birodalom újjászervezése még csaknem fél évszázadig tartott.
1404 őszén Timur Kína ellen indult hadaival. A Szir-Darja mellett, Otrar városánál, a mai Csimkent (Kazahsztán) közelében akart áttelelni, de 1405. február elején megbetegedett, és február 19-én meghalt. Testét bebalzsamozták, ébenfa koporsóba fektették, és Szamarkandban a Gur-i Emir néven ismert mauzóleumban helyezték végső nyugalomra.
A mongol-türk lovas hadviselés (hadászat és harcászat egyaránt) Timur seregében érte el csúcspontját.
Seregét Dzsingisz kán mintájára építette fel. A két fő fegyvernem az íjász könnyűlovasság és a döntő csapásokra összpontosítható nehézlovasság volt. Hadjáratain a főleg várak ostrománál bevetett könnyűgyalogosokat is lovon szállították. Az ostromokra alaposan felkészültek: a gyalogosok feltöltötték az árkokat, ostromgépeket készítettek, aknákat ástak. Viszonylag kis létszámú, de különlegesen kiképzett hegyi gyalogsága a legnehezebb terepeken is harcképes maradt.
Az egyes seregeket tízezredekre, azokat századokra és a századokat tizedekre osztotta.


Timur kegyetlen és vérszomjas hódítónak mutatkozott (kedvenc mondása: "A harc az élet fűszere"), béke idején azonban jámbor uralkodó, bölcs törvényhozó, igazságos bíró, a művészet és tudomány pártolója, oltalmazója volt. Legmaradandóbb emlékének szamarkandi azúrkék, türkiz, arany és alabástromszínű mozaikokkal díszített műemlékegyüttese bizonyult. Ennek leglenyűgözőbb eleme a hatalmas nagymecset, amit ugyan részben lerombolt egy földrengés, de kupolájának egy óriási darabja máig áll. Timur Lenk mauzóleuma az iszlám művészet egyik remeke. Amikor 1941-ben a Szovjet Régészeti Bizottság kutatói fölnyitották a fél évezredig háborítatlan sírt, egy jobb lábára és karjára egyaránt béna, de erős alkatú és viszonylag magas férfi csontvázára bukkantak.


Utódai mit sem örököltek kegyetlenségéből és hadvezető tehetségéből, de egyik unokája, Ulugbek korának legnagyobb csillagászává vált .
Timur egy kicsiny nomád csapat vezéreként kezdte a pályafutását, majd fortéllyal és fegyveres erővel korának legnagyobb katonai hatalmát épített ki. Még halála előtt fölosztotta birtokait két, életben lévő fia és unokái között; általános örökösének kedvenc unokáját, Pír Muhammadot jelölte. Az ő halála (1406) után a birodalmon Timur két fia osztozott meg, majd Miránsáh korai halála (1407) után, Sáh-Ruhnak sikerült azt átmenetileg újraegyesítenie. A nyugati területeket hamarosan elvesztették, de Közép-Ázsiában még egy évszázadon át fönnmaradt a timurida dinasztia uralma.

A 16. század elején, miután az üzbégek utolsó városaikat is elfoglalták, Timur egy kései leszármazottja, Bábur (*1483, †1530) magához ragadta a hatalmat Kabulban, majd elfoglalta Delhit, és ezzel megvetette a Nagymogul Birodalom alapját.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ThomasFak - голые ягодицы девушек

2022.01.19 09:11

порно рассказы кончили в жену https://porno-istorija.top/ порно комиксы история инцеста на русском

порно истории детский сад https://porno-istorija.top/all-categories/fetish/

<a href=http://craftserver.pl/Temat-%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE>ноги голых женщин видео</a>
<a href=https://tommy-hilfiger.com.de/jenis-taruhan-dari-bandar-bola-sbobet-asia/#comment-60862>смотреть порно с красотками</a>
<a href=https://expatriates.stackexchange.com/questions/15041/unemployment-benefit/>порно пикап со зрелыми</a>
<a href=https://www.yappetizers.com/2018/09/24/cbd-test/#comment-14214>смотреть порно ебет мать</a>
<a href=http://www.kanal-servis.cz/servis-ulicnich-vpusti?form_uid=944436af7e972ffcbae992021c00fb01#form-77>смотреть порно жопа молодой</a>
<a href=https://gamingalexandria.com/forum/thread-160772.html>частное домашнее порно от первого</a>
<a href=https://haamitrends.com/product/haami-trends-jogging-short-jws-02-2/#comment-4824>скачать порно мулатки</a>
<a href=https://mcctema.webs.com/apps/guestbook/>голые женщины на берегу</a>
<a href=https://jaysonhobby.com/hello-world#comment-1279>голые ляжки девушек</a>
<a href=https://www.kyrlay.ru/guest/review.html?mess=ok>порно онлайн от первого</a>
2e2_710

Tonyaanito - купить корочку диплома

2022.01.19 04:12

Подскажите мне пожалуйста, где я могу об этом прочитать?

---
Между нами говоря, Вам надо попробовать поискать в google.com дипломы купить пту, купить сертификат диплом а также <a href=https://www.dreamlines.ru/blog/novosti/feyerverk-novyy-god/?unapproved=237725&moderation-hash=34bdf7e6859f844a276caee0c1860b0b#comment-237725>заказать диплом</a> куплю диплом являться

belleZet - DIABLO IMMORTAL Gold

2022.01.19 00:25

https://groups.google.com/g/diablo-immortal-hack-2022-feb

https://www.pinterest.com/dianacaudillo727/diablo-immortal-hack-2022-feb-updated-gold/


DIABLO IMMORTAL Free Hack Ios 2022
DIABLO IMMORTAL hack 2022
DIABLO IMMORTAL free hack android
DIABLO IMMORTAL free hack ios
DIABLO IMMORTAL Free Hack Ios 2022
<a href="http://www.klsball.at/scripts/guestbook/index.php">How To Get DIABLO IMMORTAL Gold For Free? 2022</a> <a href="http://humbertologo.mex.tl/?gb=1#top">DIABLO IMMORTAL Hack Android Free 2022</a> <a href="http://pksqzrg.webpin.com/?gb=1#top">DIABLO IMMORTAL eternals generator</a> <a href="http://singimmanuel.org.uk/index.php/blog/185/">DIABLO IMMORTAL hack online free ios</a> ecb0022

belleZet - DIABLO IMMORTAL hack online free ios

2022.01.18 20:12

https://wow.curseforge.com/paste/3b623db0

https://groups.google.com/g/diablo-immortal-hack-2022-feb/c/BV2NeJ2dhMI/m/DdBqU165AQAJ


how to get DIABLO IMMORTAL eternal free?
DIABLO IMMORTAL Honor
DIABLO IMMORTAL Hack No Survey 2022
DIABLO IMMORTAL for free 2022
DIABLO IMMORTAL Hack Online Free Ios 2022
<a href="http://diiurcu.webpin.com/?gb=1#top">DIABLO IMMORTAL Free Hack Android 2022</a> <a href="http://skylider.com.mx/?gb=1#top">DIABLO IMMORTAL free hacks</a> <a href="http://forum.mex.tl/?gb=1#top">DIABLO IMMORTAL Honor 2022</a> <a href="http://vsklgeu.webpin.com/?gb=1#top">How To Get DIABLO IMMORTAL Eternal Free 2022?</a> 818ecb0

Richardwairm - порно фильмы анал женщин

2022.01.18 18:36

порно любовь скачать https://ollporn.club/ порно онлайн молодые красивые

смотреть порно попу молодых https://ollporn.club/categories/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/

<a href=http://www.seawater1688.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43349&extra=>порно ебли молодых девок</a>
<a href=https://www.aladawygroup.com/product/tc-nc23v/#comment-26770>порно онлайн скачать бесплатно на телефон</a>
<a href=http://cpta-ken.com/publics/index/5/b_id=9/r_id=1/fid=391b7f57742158d6d3aef46ca6114710>секс с молодой девушкой</a>
<a href=https://storytravel.us/pure-luxe-in-punta-mita/#comment-1057556>порно видео красивое тело</a>
<a href=http://danielbunnjr.com/a-long-run/#comment-5327>решу секс</a>
<a href=http://api.wikin.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=997994&extra=>смотреть русское порно видео анал</a>
<a href=https://demo.ilch.de/index.php/guestbook/index/index>голый мужчина трахает голую женщину</a>
<a href=http://dignitex.org/umida-niyazova-uzbek-german-forum-for-human-rigths#comment-65752>порно анал с сестрой</a>
<a href=http://gaybi.co.uk/viewtopic.php?f=4&t=30809>порно жопы зрелых дам</a>
<a href=http://rwzljxt.webpin.com/?gb=1#top>порно зрелая дала в анал</a>
e6f35a4

TracyINank - проститутки

2022.01.18 08:36

Абсолютно не согласен с предыдущим сообщением
<a href=https://flowersfamily.ru/news/s_privlekatelnumi_prostitutkami_moskvu_vu_zabudete_o_problemah_i_proved_te_nezabuvaemoe_vremya.html>https://flowersfamily.ru/news/s_privlekatelnumi_prostitutkami_moskvu_vu_zabudete_o_problemah_i_proved_te_nezabuvaemoe_vremya.html</a>.

moscownft - moscownft

2022.01.18 03:07

<a href="https://nfts.moscow/">как создать nft</a>
<a href=https://nfts.moscow/>как создать nft</a>

JohnNuh - Player stats

2022.01.18 02:31

Между нами говоря, по-моему, это очевидно. Советую Вам попробовать поискать в google.com
companion - <a href=https://pubg.game-data.ru/en/news>erangel</a> и средства бесплатно в play store!

GenaroAstem - очень толстые голые женщины

2022.01.17 18:33

русское домашнее порно оргии https://pornoz.top/ порно видео с красивыми телками

порно молодые страсть https://pornoz.top/categories/huj/

<a href=https://pacesetter.ng/reviews/#comment-240>где скачать порно</a>
<a href=http://les-loupiots.ponsard.net/messages.php>порно попа онлайн</a>
<a href=https://www.monikastiklica.com/ukrasite-ceo-zid-slikama/#comment-24220>лесби порно смотреть онлайн бесплатно</a>
<a href=https://www.taiki-jp.com/publics/index/5/step=confirm/b_id=9/r_id=1/fid=f22c15a926f8defaec69a7a1b711655d>порно инцест молодой сын</a>
<a href=http://166552.com/viewthread.php?tid=30528&extra=page%3D1>порно выебал большую</a>
<a href=https://dolcevita.dance/#m165>порно видео анал игрушки</a>
<a href=http://www.peyronnet.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=93075>смотреть порно с окончанием</a>
<a href=http://revengn.com/everyday-86400/#comment-1045>голые сиськи русских женщин фото</a>
<a href=https://247fruitmachines.com/forum/index.php?topic=4646.new#new>в рот ебал домашнее порно</a>
<a href=http://eqspert.ru/ob-yavleniya/ad/online,10/genarosarne,1942>пытки голых женщин</a>
002288e

Richardric - Free Domains | Web Hosting | SSL Certificates | Reseller Panel | Try PlusOsis Right Now!

2022.01.17 16:58

<center><b><a href=https://plusosis.com><img src="https://i.ibb.co/FqrRPTc/bannerfinal.png">?

PlusOsis</a></b> is your all in one result to grow. Make your own professional website, get a domain tld for cheapest, safe hosting, all for the cheapest.
<b>
Why would I choose you over so varied companies?</b>
We are knowing of the competitors and we strongly feel we're a match. We're doing our best to supply you with better pricing over domains, reliable hosting services, and inexpensive SSL Certificates.
Stil not caught in yet? Come to us, talk to a live chat representative and we'll match the price of any competitor.

<b>What are tld names?</b>
A tld is an easier way to flick through the internet and access a specific website — in place of of using an IP address, which is hard to remember and too simple.
Find more at https://plusosis.com/domain-name/

<b>What are SSL Certificates?</b>
An SSL certificate is a type of digital certificate that provides authentication for a website and enables an encrypted connection. Shortly For Secure Sockets Layer, SSLs down to internet users that a connection is safer and secure.

<b>What is web hosting?</b>
Web hosting is an online service that allows you to publicize your website files onto the internet.


Use coupon code <b>PLUSOSISBESTDOMAINS</b> and take a <b>10% discount</b> on ALL of our products starting 01.01.2022.
You can also gain of a FREE DOMAIN on some of our RESELLER packages. This function is perfectly automated for all users.
Learn more at https://plusosis.com/reseller-hosting/

Our services are The Best for Growing your idea, Branding, Market analysis and lots of other solutions you might think of.

See more at https://plusosis.com

We put on the market Real Chat Assistance 7 days a week in circumstance you have any questions. If you have any suggestions we're always here.

<b>Starting Prices:</b>

<i>Domain TLDs</i>
.com: starts at 4.99 GBP /year
.net: starts at 4.99 GBP /year
.org: starts at 4.99 GBP /year
.co: starts at 4.99 GBP /year
Still don't have confidence in us? Verify that at https://plusosis.com

<i>Wordpress Hosting</i>
Basic: starts at 2.99 GBP /month
Pro: starts at 7.99 GBP /month
Portfolio at https://plusosis.com/billing/store/wordpress-hosting

<i>Reseller Hosting</i>
Basic: Starts at 14.99 GBP /month
Advanced: Starts at 18.99 GBP /month
Remain enlightened at https://plusosis.com/billing/store/reseller-hosting

<i>SSL Certificates</i>
Basic: starts at 6.96 GBP/year
Medium: starts at 34.99 GBP/year
Advanced (EV SSL): starts at 114.72 GBP/year
Discover for yourself at https://plusosis.com/billing/store/ssl-certificates

<b>About Us</b>
We are <b>PlusOsis</b>, started in the United Kingdom, London, we've decided that the big market is unequal and overpriced, so here we are bringing congruence and price fairness. Domains, SSL Certificates, Internet Hosting, your request is our time, examine our service now!</center>

Arthurematt - amicable to meet you!

2022.01.17 06:50

Hi,
acute to upon you! Subcontract out me originate myselft
23 year-old Policy and Planning Manager Zerbe from Westmount, has hobbies which include beachcombing, and train spotting. Has travelled ever since childhood and has visited many locales, as an example Primeval Beech Forests of the Carpathians
http://felixvcpt192.timeforchangecounselling.com

SarahAlani - казино красная

2022.01.17 06:44

Не плох мне понравилось,но думал што лутший.

---
По моему мнению Вы ошибаетесь. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. бесплатны казино, интернет казино или <a href=http://ford-edge.ru/mediawiki/index.php?title=Азино_777>http://ford-edge.ru/mediawiki/index.php?title=Азино_777</a> казино битстарз

Cassiehem - таблицы казино

2022.01.17 01:52

Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM.

---
Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM. эверум казино, казино дубая а также <a href=http://www.lhotkanet.cz/galerie/profile.php?uid=39741>http://www.lhotkanet.cz/galerie/profile.php?uid=39741</a> казино вино

JohnNuh - Sanhok

2022.01.16 22:03

Согласен, полезная мысль
в pubg mobile - статистика <a href=https://pubg.game-data.ru/en>pubg interactive map</a> играет значимую роль.

sbarktrano - Offtopic

2022.01.16 17:07

<a href=https://hydraruzxinew4aft-onioon.com/>https://hydraruzxinew4aft-onioon.com/</a> <a href="https://hydraruzxinew4aft-onioon.com/">https://hydraruzxinew4aft-onioon.com/</a>

kiziRef - Best games online on kizi10 browser!

2022.01.16 11:28

Kizi10 is an internet browser game system that features the best complimentary online free games. Our video shooting free games run in the internet browser and can be played immediately without downloads or installs.
https://www.kizi10.org/

Richardprure - Look this free videos

2022.01.16 00:54

Hot new site <a href=https://www.slutl.com/>Slut Porn Tube</a> present hardcore videos for free

<a href=https://www.net-wb.de/achtung-erpressungstrojaner/#comment-8024>Look this free videos</a>
<a href=https://positech.co.il/#m89>Look this free videos</a>
<a href=https://www.knivesremembered.com/best-selling-items/official-licensed-assassins-creed-black-flag-kenway-family-sword-w-sheath-custom-engraved/?attributes=eyIxMzQyIjoiSG90IG5ldyBzaXRlIDxhIGhyZWY9aHR0cHM6XC9cL3d3dy5zbHV0bC5jb21cLz5TbHV0IFBvcm4gVHViZTxcL2E-IHByZXNlbnQgaGFyZGNvcmUgdmlkZW9zIGZvciBmcmVlIFxyXG4gXHJcbjxhIGhyZWY9aHR0cDpcL1wvd3d3LnJ1aHJzY2hlLWp1bmdzLmRlXC9ub2RlXC85Pkxvb2sgdGhpcyBmcmVlIHZpZGVvczxcL2E-XHJcbjxhIGhyZWY9aHR0cHM6XC9cL3NldnJhZGlvLmNvbVwvXFxcXFxcXCJcXFwvaW5kZXgucGhwXFxcL2F2dG9kaWFnbm9zdGlrYVxcXC90ZXN0ZXItZGl6ZWxueWtoLWZvcnN1bm9rPkxvb2sgdGhpcyBmcmVlIHZpZGVvczxcL2E-XHJcbjxhIGhyZWY9aHR0cHM6XC9cL3d3dy5reXJsYXkucnVcL2d1ZXN0XC9yZXZpZXcuaHRtbD9tZXNzPW9rPkxvb2sgdGhpcyBmcmVlIHZpZGVvczxcL2E-XHJcbjxhIGhyZWY9aHR0cHM6XC9cL3RvdXJsZWFmLmNvbVwvdG91clwvZ3VpZGVkLXRvdXItY29sb3NzZXVtLXJvbWFuLWZvcnVtLXBhbGF0aW5lLWhpbGxcLyNjb21tZW50LTEyNDE-TG9vayB0aGlzIGZyZWUgdmlkZW9zPFwvYT5cclxuPGEgaHJlZj1odHRwczpcL1wvd3d3LmRlZXBsaW5rZXIubmV0XC9wYXltZW50LnBocD9pZD0zNjcxNDQ-TG9vayB0aGlzIGZyZWUgdmlkZW9zPFwvYT5cclxuPGEgaHJlZj1odHRwOlwvXC9tZWdhZGVrb3JhY2plLnBsXC96bG90eS1yb2stMjAxOFwvI2NvbW1lbnQtMjI3ODQ3Pkxvb2sgdGhpcyBmcmVlIHZpZGVvczxcL2E-XHJcbjxhIGhyZWY9aHR0cDpcL1wvYW5pbWFscGljdHVyZS5mcmVlLmZyXC9saXZyZWRvclwvaW5kZXgucGhwPyZtb3RzX3NlYXJjaD0mbGFuZz0mc2tpbj0mdGVzdD0mc2VlTWVzcz0xJnNlZU5vdGVzPTEmc2VlQWRkPTAmY29kZV9lcnJldXI9Y1IxWXo2WHdubT5Mb29rIHRoaXMgZnJlZSB2aWRlb3M8XC9hPlxyXG48YSBocmVmPWh0dHBzOlwvXC9teXRlYW0uZXNcL3RpY2tldHNcL2d1ZXN0XC9zaG93P3Q9ZXlKcGRpSTZJbGhZYW5aclpWZ3dOM0pYYkRoQlpWWlZPVlJtTTNjOVBTSXNJblpoYkhWbElqb2lVVlZ3U25KSmJESjJWWGhrV0VWa1NVUjJUazVFVVQwOUlpd2liV0ZqSWpvaU1UVTRNbUUzTkdZeE1XTTNPVEZqTkRCaU4yTmtaVGxtWVdVM01ESXpNemd6WkRGaE0yVmxNMk5qTm1Zek5XWTFZbVUxTWpFek9HTTJNamt6Wm1VeE5pSjk-TG9vayB0aGlzIGZyZWUgdmlkZW9zPFwvYT5cclxuPGEgaHJlZj1odHRwczpcL1wvbXVzY2xlZm9vZC5jb20udWFcL2Jsb2dcL3NlbWluYXItaWRlYWxuYXlhLWRpZXRhLXMtYW5kcmVlbS1za29yb21ueW0tdi12aW5uaXRzZSNjb21tZW50Xzk5Njc-TG9vayB0aGlzIGZyZWUgdmlkZW9zPFwvYT5cclxuPGEgaHJlZj1odHRwczpcL1wvc2hhcm9uc25hdHVyYWxnYXJkZW5zLmNvbVwvP2NmX2VyPV9jZl9wcm9jZXNzXzYxZDM5ZGYyOTMwMGE-TG9vayB0aGlzIGZyZWUgdmlkZW9zPFwvYT5cclxuIDkxMWNkYmUgIn0>Look this free videos</a>
<a href=https://kidsinadelaide.com.au/glenelg-foreshore-playground/#comment-194072>Look this free videos</a>
<a href=http://okna-briz.ru/question/>Look this free videos</a>
<a href=https://free-torrents.org/viewtopic.php?p=2643157#2643157>Look this free videos</a>
<a href=https://malinsylvia.blogg.se/>Look this free videos</a>
<a href=http://ncsacademy.com/certification-testing/IA-Iowa/De-Witt-certification.cfm>Look this free videos</a>
<a href=http://finasterida.mex.tl/?gb=1#top>Look this free videos</a>
<a href=http://freecon.is-programmer.com/guestbook/>Look this free videos</a>
f72e0_f

Robertnon - красивые задницы порно

2022.01.15 22:59

русские короткие порно ролики онлайн бесплатно https://eporno.xyz/ секс ролики уговорил

короткие порно ролики по категориям https://eporno.xyz/categories/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8/

<a href=https://www.estilofontana.com.br/blog/empreendimentos-com-coworking/#comment-2214>фото голых женщин с волосатой пиздой</a>
<a href=https://kraemergmbh.de/wp/?cf_er=_cf_process_61e07fa49ad47>смотреть фильмы онлайн в хорошее порно русское</a>
<a href=https://www.dogoaleman.com/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=46871>порно истории большой</a>
<a href=http://mymusicbuddy.com/index.php/livestream/donec-ac-tempus>голые девушки на пляже порно</a>
<a href=https://fisioterapianocanada.com/forum/showthread.php?tid=380728>порно девушка доминирует</a>
<a href=https://russian-manicure.com/subscriptions-special-offers/50-off/>русское домашнее порно пышки</a>
<a href=http://ineoled.ru/blog/ksenon-kompanii-ineo-chto-za-zver#comment_225593>прикольные голые женщины</a>
<a href=https://kouponboket.com/submit-url-address/#comment-2757>порно бабы с большими членами</a>
<a href=https://xn--90abgrjewqew5kva.xn--p1ai/blog/chto-novogo-v-etoj-versii-simply#comment_584119>бесплатное порно большие сиськи большие жопы</a>
<a href=https://qr-pets.info/forum/index.php?topic=25728.new#new>порно звезды девушки</a>
8e8f2e6

burenokSit - уличный тренажер рычажная тяга

2022.01.14 20:45

<a href=http://penza-sport.com/catalog/4762-2011.html>Купить уличные тренажеры.</a>
<a href=http://boxing-vrn.ru/obratnaya-svyaz>Уличный спортивный тренажер.</a>
<a href=http://body-life.ru/catalog/c142/>Выбрать и купить гимнастический комплекс для детей</a>
<a href=http://nskvmf.ru/moto_irb/motocikly_irbitskogo_zavoda.htm>Где купить тренажер бубновского.</a>
<a href=http://blr-athletics.org/news1.html>Манжеты на ноги.</a>

SamShory - купить диплом россия

2022.01.14 19:35

СМОРТЕТЬ ВСЕМ! ПРОСТО СУПЕР!!!

---
Очень быстрый ответ :) купить диплом типография, диплом купить фото а также <a href=http://www.jfresh.org/blogs/blog/18677.html>http://www.jfresh.org/blogs/blog/18677.html</a> купить диплом мади